See all publications

Suomalainen Compensate-säätiö rakentaa yritysten kanssa hiilinegatiivista arkea

Antero Vartian perustama voittoa tavoittelematon Compensate-säätiö haluaa tarjota uuden tavan torjua ilmastonmuutosta. Säätiö, yhdessä kumppaniyritysten kanssa, tarjoaa konkreettisia keinoja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Tavoitteena on systeeminen, maailmanlaajuinen rakennetason muutos – hiilinegatiivinen maailma, jossa jokainen meistä voi kulutusvalinnollaan kantaa nykyistä paremmin vastuuta.

undefined

Säätiön ydinajatus on arjen ostoksista syntyvien päästöjen täysimääräisen kompensoinnin mahdollistaminen vaivattomasti jo maksutapahtuman yhteydessä.

”Ilmasto muuttuu, koska ilmakehässä on liikaa hiilidioksidia. Päästöjen radikaali vähentäminen on yksiselitteisesti tärkeintä, mitä meidän pitää tehdä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Se ei kuitenkaan riitä. Hiilidioksidia on myös otettava pois ilmakehästä. Tähän löytyy tehokkaita keinoja - esimerkiksi metsittäminen. Ongelma on ollut, että metsittämiseen ei ole löytynyt riittävästi resursseja.

Tavoitteenamme on globaali ajattelutavan muutos. Ei riitä, että olemme tulevaisuudessa hiilineutraaleja, vaan meidän on tavoiteltava hiilinegatiivisuutta jo nyt. Mikään ei oikeuta meitä lisäämään hiilidioksidin määrää ilmakehässä. Niin kauan kun synnytämme päästöjä, vähintä mitä meidän tulee tehdä, on siivota jälkemme. Ihmiset ovat kyllä halukkaita kantamaan vastuuta, mutta se pitää tehdä heille mahdolliseksi”, Vartia avaa Compensaten ajattelua.

Varat asiantuntijoiden johdolla tehokkaimpaan keinoon vähentää hiiltä ilmakehästä

Tällä hetkellä yksi tehokkaimmista keinoista sitoa hiiltä ilmakehästä on metsien istuttaminen ja suojelu. Compensate aloittaa toimintansa ohjaamalla kompensoinnin kautta kertyvät varat täysimääräisesti ja läpinäkyvästi sertifioituihin hiilensidontaprojekteihin. Mittavalla ylikompensaatiolla pyritään varmistumaan siitä, että hiilidioksidia poistetaan aina huomattavasti enemmän, kuin mitä kulutuksen myötä on syntynyt päästöjä.

Compensate toimii yhteistyössä Helsingin yliopiston INAR-tutkimusyksikön kanssa. Tavoitteena on etsiä jatkuvasti luotettavampia ja kustannustehokkaampia keinoja sitoa hiilidioksidia. Yhteistyötä johtaa akateemikko Markku Kulmala, jonka johdolla on tarkoitus rakentaa globaali asiantuntijapaneeli avustamaan tehokkaampien hiilensidontakeinojen löytämisessä.

“Teen mielelläni työtä Compensaten kanssa, koska minulla on huoli siitä, että meidän käy huonosti, jos emme tee riittävästi hiilidioksidin poistamiseksi ilmakehästä. Mitä paremmin saamme ihmiset tiedostamaan asian ja maksamaan hiilidioksidin sidonnasta, sitä enemmän pystymme panostamaan hiilensidonnan mittaamiseen ja markkinapaikan luomiseen. Jos haluamme torjua ilmastonmuutoksen, hiilidioksidin sidonnasta on tehtävä taloudellisesti kannattavaa,” Kulmala sanoo.

Yhteistyöyritysten lukumäärä kasvaa

Säätiö neuvottelee parhaillaan yhteistyöstä ja sen käytännön toteutuksista eri alojen yritysten kanssa. Näitä yrityksiä ovat muun muassa Accountor, Finnair, L&T, Kyyti, Nordea, Reima, Ruka, St1, OP Vakuutus, Tamro ja Ylva. Ensimmäiset Compensate-tuotteet ovat jo saatavilla, kun Ylva mahdollistaa kompensoinnin asiakkailleen, esimerkiksi Helsingin Yliopiston kampuksilla sijaitsevista UniCafe-ravintoloista voi tästä päivästä alkaen kompensoida lounaan hiilijalanjäljen.

Compensate kutsuu nyt yrityksiä mukaan ilmastotyöhön – lisäämään kompensointimahdollisuuden ostopolkuun tai tuotteesen ja tarjoamaan näin asiakkailleen mahdollisuuden kantaa paremmin vastuuta.

Jokainen ostopäätös on ilmastoteko. #WeCompensate

Säätiön logo ja sana "Compensate" on suojattu EU:n laajuisella tavaramerkillä.

Lisätiedot: Antero Vartia, antero@compensate.com 045 899 2550

Haastattelu- ja kuvapyynnöt: Sofia Seivo, sofia@compensate.com 040 706 4645

www.compensate.com