See all publications

Miten Compensate toimii?

Compensaten tavoitteena on tehdä vastuun kantamisesta yhtä helppoa kuin arvonlisäveron maksamisesta. Lähes aina kun kulutamme, kulutuksen myötä on syntynyt myös päästöjä. Mikään ei kuitenkaan oikeuta meitä lisäämään hiilidioksidin määrää ilmakehässä. Sen vuoksi meidän tulisi voida maksaa kulutuksen yhteydessä siitä, että hiilidioksidia sidotaan ilmakehästä enemmän, kuin mitä kulutuksemme on synnyttänyt päästöjä.

undefined
Varat lyhentämättömänä ongelman korjaamiseen

Compensate voidaan kytkeä lähes mihin tahansa tuotteeseen kuluttajarajapinnassa. Ajatellaan esimerkiksi mobiilisovellusta, jossa myydään kuluttajille todellista tuotetta - vaikka ravintolaruoan kotiinkuljetusta tai taksisovellusta. Tiedämme kulutuksesta syntyneet päästöt. Kun sovellukseen lisätään Compensate-nappi, joka on oletusarvoisesti aina päällä, kuluttajan ei tarvitse tehdä mitään ylimääräistä voidakseen korjata aiheuttamansa vahingon. Jos kuluttaja ei kuitenkaan halua kompensoida, Compensaten voi aina valita pois.

undefined

Järjestelmä toimii yksinkertaisuudessaan niin, että yritys joka tarjoaa kompensointipalvelun, tilittää kerätyt kompensointivarat lyhentämättömänä säätiölle, joka puolestaan ostaa koko rahalla päästövähennyksiä sertifioiduilta hiilensidontaprojekteilta. Säätiö ei siis rahoita toimintaansa osaksikaan kompensaatiomaksuilla. Säätiön tili on julkinen, eli näytämme tilin saldon ja sen, mihin kaikkeen varat käytetään. Ilman todellista läpinäkyvyyttä emme tule saamaan ihmisiltä riittävää luottamusta.

Hiilidioksidin sidontaan liittyy kuitenkin yhä epävarmuutta. Sen vuoksi teemme aina mittavan, vähintään kaksinkertaisen ylikompensaation. Tämän lisäksi työskentelemme tiiviissä yhteistyössä tiedeyhteisön kanssa, jotta voisimme aina tunnistaa mahdollisimman kustannustehokkaat keinot sitoa hiilidioksidia. Tulevaisuudessa tämä edellyttää esimerkiksi metsitysprojektien tarkempaa mittaamista ja uusien teknologioiden käyttöönottoa. Tärkeintä on, että teemme kertyneillä varoilla niin paljon hiilidioksidin sitomiseksi kuin mahdollista.

Vahingon korjaamiselle todellinen hinta

Kuinka moni meistä tietää kuinka paljon synnytämme päästöjä esimerkiksi ajamalla autolla Helsingistä Rovaniemelle, lämmittämällä asuntoa öljyllä vuoden ajan tai lentämällä Kanarialle? Harva tietää. Ja kun etsimme tietoa, se on vaikeasti löydettävissä. Tulokseksi saamme hiilidioksiditonneja - eli tiedon näkymättömän kasvihuonekaasun painosta. Kuinka monelle tämä sanoo mitään?

Miten voimme olettaa ihmisten toimivan vastuullisesti, kun tietoa ei ole kunnolla saatavilla? Mittaamme askeliamme, unen laatua ja verenpainetta, jotta voimme parantaa suoritustamme ja tietää, millä on tosiasiassa vaikutusta. Päästöjen osalta meillä ei ole tätä tietoa tarjolla, vaikka ne ovat osaltaan määrittämässä koko ihmiskunnan kohtaloa.

undefined

Tämän vuoksi Compensaten tavoitteena on saada päästöt esille siinä muodossa, jonka ihmiset ymmärtävät - eli euroissa. Tämä myös auttaa meitä ymmärtämään, mitä vahingon korjaaminen todellisuudessa maksaa. Sen myötä ihmisten olisi helpompi sisäistää, että elleivät he itse maksaisi vahingon korjaamisesta, joku muu joutuisi maksamaan. Kenen mielestä voi olla oikein, että aiheutamme vahinkoa, mutta oletamme muiden hoitavan vahingon korjaamisen? Pahinta on tietysti se, että kukaan ei maksa. Valitettavasti se on se maailma, jos elämme nyt. Ja se on se maailma, joka tulee maksamaan meille eniten.

Kompensointipalveluita on ollut olemassa jo pitkään. Siitä huolimatta ihmiset eivät ole juuri käyttäneet niitä. Suurin selittävä tekijä on tietysti se, että palveluista ei ole tiedetty. Monet myös jättävät kompensoimisen tekemättä, koska se unohtuu helposti, on liian hankalaa tai ihmiset eivät syystä tai toisesta luota palveluntarjoajiin. Tärkeintä on saada kompensoiminen lähes automaattiseksi osaksi kulutusta, sillä meillä tulisi aina olla mahdollisuus kantaa vastuuta aiheuttamastamme vahingosta.

undefined

Vastuun kantaminen suoraan osaksi kulutusta

Autojen valmistaminen synnyttää päästöjä. Sähköautojen valmistaminen synnyttää sitäkin enemmän päästöjä. Siitäkin tulee kantaa vastuuta. Compensaten tarkoitus on toimia niin, että kun kuluttaja tilaa uuden auton, hän voi valita siihen lisävarustelistalta myös auton ostamisen kompensoituna. Autosta maksetaan edelleen vain yksi hinta, mutta autokaupasta on suora kanava säätiön läpi hiilidioksidin sidontaan. Kun auton ostaja saa autonsa, auton perään voi laittaa Compensate-merkin osoittamaan, että auton valmistamisen päästöt on kompensoitu. Näin voimme osoittaa toimineemme vastuullisemmin ja kannustaa myös muita seuraamaan esimerkkiämme. Jos aiomme onnistua ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä, meidän on saatava muut ihmiset mukaan.

undefined

Compensate voisi myös olla kytkettynä osaksi autovakuutusta. Vakuutusyhtiöt tietävät moottorin tilavuuden ja halutessaan vuoden aikana ajetut kilometrit. Tästä saamme tiedon syntyneistä päästöistä, jotka voidaan suoraan kompensoida. Vastuun kantamisen ei tulisi olla tämän vaikeampaa.

Pankit tietävät jo tänä päivänä kuinka paljon päästöjä syntyy per käytetty euro keskimäärin riippuen siitä mihin osoitteeseen maksu menee. Sen vuoksi Compensaten tavoitteena on yhteistyössä pankkien kanssa tarjota Compensate-luottokortteja. Tärkeintä on se, että jokainen meistä ryhtyisi käyttämään rahaa siihen, että hiilidioksidia otetaan enemmän pois ilmakehästä kuin mitä oma kulutuksemme synnyttää. Siihen meille riittää tieto keskimääräisestä ruokaostoksesta ja riittävä ylikerroin kompensaatiolle. Jos saamme maailman luottokorttiyhtiöt ja suuret pankit tarjoamaan Compensatea osana kulutusta, olisi globaali muutos mittava.

undefined

Standardi päästövastuun kantamiselle

Ratkaisuksi ilmastonmuutoksen torjuntaan esitetään usein esimerkiksi hiiliverojen nostoa. Tämä on kuitenkin poliittisesti vaikea päätös - ja kuten Ranskan esimerkki osoittaa, tavoitteet saattavat demokratiassa kääntyä itseään vastaan. Sen sijaan ei olisi vaikea päätös velvoittaa esimerkiksi polttoainejakelijoita tarjoamaan kuluttajille kompensoimismahdollisuus. Tämä ei maksaisi veronmaksajille mitään ja olisi suhteellisen pieni investointi polttoainejakelijoille. Se ei myöskään toisi keltaliivejä kadulle, mutta se auttaisi muuttamaan ihmisten ajattelutapaa.

Niin kauan kun synnytämme päästöjä, eikö meidän tule myös siivota jälkemme? Jos meillä on vapaus tehdä asioita, eikö meille kuulu myös vastuu tekojen seurauksista? Tulevaisuudessa Compensaten logo tarkoittaa kuluttajille sitä, että hiilidioksidin määrä ilmakehässä ei ole lisääntynyt. Tähän haluamme tarjota standardin, jonka ihmiset oppivat tuntemaan. Jos yritykset rakentavat omia kompensointimallejaan, ne tulevat olemaan ihmisille vieraampia kuin järjestelmä, joka tulee vastaan muidenkin yritysten kohdalla.

undefined

On aika tarttua toimeen

Maailma on muuttunut lyhyessä ajassa paljon. Yhä useampi kokee, että meidän on viimeinkin pakko toimia ja tästä nuorten ilmastomarssi on minulle vaikuttavin esimerkki. Kunnianhimon taso on kasvanut myös yrityksissä ja aika tuntuu olevan kypsä sille, että muutos tapahtuu.

Perustin Compensaten, jotta voisimme tehdä enemmän. Tekemisen pitää olla riittävän helppoa, luotettavaa ja ennen kaikkea inspiroivaa. Syyllistäminen tai moralisoiminen eivät meitä pelasta, vaan voimme onnistua ainoastaan siinä tapauksessa, että tartumme toimeen ja onnistumme kutsumaan myös muita mukaan.

undefined

Tehdään tämä kunnolla ja näytetään maailmalle, että meillä on yhä mahdollisuudet onnistua ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä. Olet sitten yksityinen henkilö tai yrityksen edustaja, lähde mukaan muuttamaan maailmaa. Jos ihminen ei pysäytä ilmastonmuutosta, ei kukaan muukaan tule tekemään sitä puolestamme.