See all publications

Oikeudenmukainen muutos

Ilmastonmuutos on torjuttava, jos haluamme pitää kiinni ihmisten hyvinvoinnista. Riittävä kunniahimon taso ei kuitenkaan riitä, vaan meidän on myös löydettävä keinot, jotka ovat toteutettavissa.

Ilmastotoimet aiheuttavat usein tyytymättömyyttä yhteiskunnassa, esimerkkinä vaikka Ranskan keltaliivit, jotka vastustivat polttoaineveron korotusta. Vaikka toimet ovat ilmaston kannalta oikeita, vastustus ei ole ihme: moni ilmastonmuutosta torjuva toimi tarkoittaa, että arkipäivän asioista tulee kalliimpia. Liikkumisen hintaa nostavat polttoaineverot, sähkön ja lämmön hintaa päästökauppa. Ympäristölle haitallisten tukien leikkaaminen iskee lyhyellä aikavälillä moneen yritykseen ja työpaikkaan. Pienituloisella tai työttömällä ei ole mahdollisuutta sopeutua kasvaviin kustannuksiin, jos vain rokotamme päästöjä, mutta emme tee muita muutoksia yhteiskunnassa.

Jos eläisimme epädemokraattisessa ja keskusjohtoisessa maailmassa, muutokset olisivat kenties toteutettavissa räväkin ottein. Demokratiassa muutoksen läpivieminen keinolla millä hyvänsä on kuitenkin tuomittu epäonnistumaan.

Avainsana on oikeudenmukaisuus. Mitä tahansa teemme ilmaston puolesta, sen pitää olla mahdollisimman reilua.

Ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta on välttämätöntä, että muutamme kulutustapojamme kestävämmäksi. Mutta jos teemme sen niin, että kysyntä laskee, talous kärsii ja yrityksillä menee huonommin, ne myös irtisanovat ihmisiä ja työttömyys kasvaa. Ihmisten tyytymättömyys lisääntyy ja he antavat sen näkyä vaaleissa. Pahimmillaan valtaan päätyvät ne, jotka eivät edes usko ilmastonmuutokseen. Toisin sanoen, jos epäonnistumme ilmastonmuutoksen torjunnassa, olemme kriisin äärellä. Jos käytämme vääriä keinoja ilmastonmuutoksen torjumiseen, olemme saman kriisin äärellä.

Siksi meidän tulee pelkän kulutuksen leikkaamisen sijaan panostaa muuttamaan kulutusta niin, että siitä tulee kestävää. Työnkuvat ja työpaikat sekä kulutuksen tavat voivat muuttua, mutta kukaan ei saa jäädä ilman työtä tai hyvinvoinnin edellytyksiä. Siksi tarvitsemme tulonsiirtoja, työn verotuksen alentamista, täydennyskoulutusta hiili-intensiivisiltä aloilta työttömiksi jääville ja monia muita toimia. Emme voi torjua ilmastonmuutosta yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevien kustannuksella, emme Suomessa, emmekä globaalisti.

Kaikkein epäoikeudenmukaisin vaihtoehto on se, että epäonnistumme ilmastonmuutoksen torjunnassa. Sen vuoksi meidän on toimittava todella päämäärätietoisesti ja nopeasti. Yhteiskunnallisessa päätöksenteossa nopein reitti A:sta B:hen ei kuitenkaan aina ole suora viiva, vaan usein perille pääsee nopeammin luovimalla. Näitä ajatuksia tulen avaamaan enemmän tulevissa kirjoituksissani.