See all publications

Tiedote 12.6.2019

Olemme Compensatessa rakentamassa kokonaan uutta järjestelmää. Sen vuoksi jätimme Poliisihallituksen arpajaishallintoon lausuntopyynnön jo viime vuoden marraskuussa. Pyysimme poliisilta näkemystä siitä, tarvitseeko Compensaten toiminta rahankeräyslupaa. Jätimme uuden lausuntopyynnön helmikuussa. Vastauksen saimme Poliisihallitukselta eilen 11.6.2019.

Forest hires

Compensate ei lahjoita rahaa ympäristötoimiin, vaan tarjoaa konkreettista palvelua, jonka avulla hiilidioksidia sidotaan ilmakehästä. Olemme olleet ja olemme yhä vahvasti sitä mieltä, että Compensaten tarjoama palvelu ei ole vastikkeeton, eikä siten vastikkeellisena edellytä rahankeräyslupaa. Jätimme Poliisihallitukselle lausuntopyynnön, sillä halusimme näkemyksellemme myös viranomaisen vahvistuksen. Vastauksessa Poliisihallitus on käytössään olevien tietojen perusteella katsonut, että Compensaten päästökompensointitoiminta edellyttää rahankeräyslupaa.

Poliisihallitus on ainoastaan esittänyt kantansa asiaan tässä vaiheessa eikä meiltä ole vaadittu mitään. Olemme eilisen jälkeen olleet aktiivisessa yhteydessä Poliisihallitukseen. Näkemyksemme mukaan lausunnossa ei ole otettu kaikkia asioita huomioon. Olemme saaneet Poliisihallitukselta mahdollisuuden tarkentaa toiminnan kuvausta. Toivon mukaan Poliisihallitus tulee tarkentamaan lausuntoaan sen pohjalta.

Rahankeräyksellä tarkoitetaan toimintaa, jossa yleisöön vetoamalla kerätään vastikkeetta rahaa. Rahankeräyksen tulee myös olla aidosti vastikkeetonta ja maksaja ei saa saada mitään vastikkeena rahoilleen. Rahankeräyslupa voidaan myöntää yhdistyksille tai säätiöille, mutta ei yrityksille.

Kompensaatiomaksun hinta määräytyy arvioidusta kulutuksesta syntyneiden päästöjen ja hiilensidonnan kustannusten perusteella. Kaikki kompensaatiomaksuista kertyneet varat käytetään lyhentämättömänä tähän tarkoitukseen. Compensate ei myöskään rahoita omaa toimintaansa maksetuilla kompensaatiomaksuilla.

Poliisihallitus on vastauksessaan pitänyt Compensaten tarjoamaa palvelua vastikkeettomana, josta kuluttajille ei jää todellista hyödykettä. Käytännössä tämä Poliisihallituksen linjaus tarkoittaisi, että päästökompensaatioiden tarjoaminen osana kulutushyödykkeiden myyntiä vaikeutuisi.

Compensaten tapauksessa hiilensidontaprojektien kehittäjät tekevät liiketoimintaa, jossa ne myyvät esimerkiksi konkreettisten metsitys- tai metsiensuojeluprojektien kautta syntyneitä päästövähennysyksiköitä. Jos projektien kehittäjien myymä tuote on vastikkeellinen, ei sen tulisi muuttua vastikkeettomaksi, kun Compensate rakentaa sen ympärille kokonaisvaltaisen palvelun helpottaakseen kuluttajan mahdollisuutta hyvittää omaa hiilijalanjälkeään.

Ilmastonmuutos ei odota ja meidän on tehtävä kaikkemme sen pysäyttämiseksi. Onnistuminen edellyttää koko yhteiskunnan läpileikkaavaa toimintatapojen muutosta sekä ihmisten nykyistä aktiivisempaa osallistumista ilmastotyöhön. Olemme vakuuttuneita siitä, että ihmiset ovat valmiita tarttumaan toimeen, kun kulutuksesta syntyneen vahingon korjaaminen tehdään helpoksi ostamisen yhteydessä.

Näkemyksemme mukaan sotkujen siivoaminen on äärimmäisen konkreettista ja välttämätöntä toimintaa, eikä vastuun kantamisesta ei tulisi tehdä yhtään nykyistä vaikeampaa.

Jos Poliisihallitus kuitenkin edellyttää säätiöltä rahankeräyslupaa, me tulemme sen ilman muuta hakemaan. Tiedotamme asian kehittymisestä heti kun uutta kerrottavaa on.