Kuinka Compensate toimii

Compensate rakentaa järjestelmää, jossa hiilipäästöjen kompensoiminen onnistuu helposti osana arkea. Haluamme, että jokainen voi alkaa elää hiilinegatiivista elämää jo nyt.

undefined

Kompensoi suoraan ostosten yhteydessä

Olemme luomassa järjestelmää, jossa kulutuksen synnyttämiä päästöjä voi kompensoida vaivatta ostosten yhteydessä, jolloin ihmiset ymmärtävät paremmin hiilijalanjälkensä. Useat yritykset ovat jo luomassa mahdollisuutta kompensointiin.

Mukana olevat yritykset
or
undefined

Laske hiilijalanjälkesi ja kompensoi kuukausittain

Ennen kuin järjestelmä on valmis, tarvitsemme keinoja elää hiilinegatiivisesti jo nyt. Voit selvittää oman hiilijalanjälkesi laskurillamme ja alkaa kompensoida sitä kuukausittain, kunnes kompensointi onnistuu kulutuksen yhteydessä.

Laske hiilijalanjälkesi
undefined

Rahat hiilen sidontaan

Compensate välittää kompensaatiomaksut täysimääräisesti hiilen sidontaan. Tällä hetkellä yksi tehokkaimmista keinosta sitoa hiilidioksidia ilmakehästä on metsittäminen ja olemassa olevien metsien suojelu.

undefined

Ylikompensaatio

Ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi hiilineutraalisuus ei riitä. Meidän on sidottava enemmän hiilidioksidia kuin ilmakehään päästämme. Hiilidioksidin sitomiseen liittyy myös yhä epävarmuutta. Sen vuoksi teemme mittavan, aina vähintään kaksinkertaisen ylikompensaation.

undefined

Läpinäkyvyys

Compensate käyttää kompensointimaksuista kertyneet varat täysimääräisesti ja läpinäkyvästi sertifioituihin hiilensidontaprojekteihin.

Palvelut yrityksille

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen edellyttää systeemitason muutosta, jossa ryhdymme kantamaan vastuuta aiheuttamastamme vahingosta. Haluamme rakentaa yhdessä yritysten kanssa globaalin järjestelmän, jossa vastuun kantaminen tehdään mahdolliseksi ja kuluttajille vaivattomaksi. Ratkaisut riippuvat toimialasta ja toiminnan luonteesta. Jos haluatte lähteä muuttamaan maailmaa yhdessä Compensaten kanssa, ottakaa yhteyttä.

Ota yhteyttä

Kumppani­yritykset

Compensate neuvottelee parhaillaan yhteistyöstä ja sen käytännön toteutuksista lukuisten eri alojen yritysten kanssa.

Kompensaatiomaksujen käyttö

Käytämme kompensaatiomaksut kansainvälisesti luotettujen projektikehittäjien sertifioituihin hiilensidontaprojekteihin. Veloitamme hiilidioksiditonnilta 20 € ja käytämme kertyneet varat täysimääräisesti sertifioitujen päästövähennysyksiköiden ostamiseen. Alan tunnetuimmat sertifikaatit ovat Gold Standard ja VCS. Toimimme tiiviissä yhteistyössä tiedeyhteisön kanssa löytääksemme kustannustehokkaimmat ja luotettavimmat ratkaisut hiilidioksidin sitomiseksi.

Hiilinieluhankkeet

Hiilinielujen lisääminen on keskeinen keino sitoa hiilidioksidia ilmakehästä takaisin biomassaan. Metsäkadot aiheuttavat noin 10-15% maailman kokonaishiilidioksidipäästöistä, joten myös metsien suojelemisella on merkittävä vaikutus globaalien päästöjen sitomiseen. Kun metsiä ei kaadeta, hiilidioksidin sitoutuminen jatkuu niissä. Lisäksi metsien suojelulla on kriittinen merkitys luonnon monimuotoisuuden kannalta.

Hiilensidontaprojektien toteuttajat

Projektinkehittäjät toteuttavat hiilensidontaprojekteja eri maissa ja heillä on yhteistyösopimus paikallisen toimijan kanssa, joka huolehtii projektin päivittäisestä huollosta ja valvonnasta. Projektinkehittäjät järjestävät ulkopuolisen, riippumattoman laskennan ja auditoinnin toteutuneiden päästövähennysten mittaamiselle ja hakevat sille kansainvälisen sertifikaatin. Sertifikaatin edellyttämässä auditoinnissa määritellään, kuinka monta hiilidioksiditonnia kukin projekti vähentää ilmakehästä ja näin määräytyy, kuinka monta päästövähennysyksikköä on myytävissä per projekti.

Hiilensidonnan mittaaminen

Sekä projektinkehittäjät että projekteja sertifioivat tahot käyttävät hiilen sidonnan laskennassa konservatiivisia laskentamalleja. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että puun sitoman hiilidioksidin määrä aliarvioidaan ja puiden hiilivuodon määrä yliarvioidaan. Näin pyritään varmistumaan siitä, että puiden sitomaa hiilen määrää ei ole koskaan yliarvioitu. Alan tunnetuimmat sertifikaatit ovat Gold Standard sekä VCS. Gold Standard on WWF:n aloitteesta luotu verifiointistandardi, joka ottaa vahvasti huomioon myös hiilensidontahankkeiden sosiaalisen vaikuttavuuden paikallisessa ympäristössä. Verra on Gold Standardin lisäksi yksi maailman johtavimpia hiilensidontahankkeiden verifiointistandardeja. Molemmat standardit vaativat metsitysprojekteilta auditointia vähintään 30 vuoden ajan, jotta hiilen sidonta on varmasti pysyvää.

Maksuliikenteen läpinäkyvyys

Kanavoimme kerätyt kompensaatiomaksut täysimääräisesti hiilensidontaprojekteihin. Tiedotamme kompensaatiomaksujen rahaliikenteestä ja päästövähennysyksiköiden ostamisesta läpinäkyvästi ja säännöllisesti. Mahdollisimman suurella läpinäkyvyydellä varmistamme, että toimintamme altistuu myös kriittiselle tarkastelulle, minkä avulla voimme kehittää kompensointikeinojen valintaa entisestään.